شناسهٔ خبر: 21334749
نسخه قابل چاپ منبع: خبرگزاری دانشجو

برنامه مسابقات کشتی قهرمانی نوجوانان جهان مشخص شد

برنامه رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان به وقت ایران مشخص شد.

به گزارش گروره ورزشی خبرگزاری دانشجو،به نقل از سایت فدراسیون کشتی، رقابت‌های کشتی قهرمانی نوجوانان جهان طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ شهریورماه در کشتی فرنگی و ۱۷ تا ۱۹ شهریورماه در کشتی آزاد شهر آتن کشور یونان برگزار می‌شود که برنامه این رقابت‌ها به وقت ایران به شرح زیر است:

دو شنبه ۱۳ شهریورماه:
ساعت ۱۰: ۳۰ تا ۱۱ وزن کشی اوزان ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۲ تا ۱۵: ۳۰ مسابقات مقدماتی و ۲۰: ۰۰ تا ۲۱: ۳۰ نیمه نهایی اوزان ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

سه شنبه ۱۴ شهریورماه:
ساعت ۱۰: ۳۰ تا ۱۱ وزن کشی اوزان ۴۲، ۴۶، ۶۹، ۷۶ و ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۱ تا ۱۱: ۱۵ وزن کشی نفرات راه یافته به فینال، شانس مجدد و رده بندی ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۲ تا ۱۵: ۳۰ مسابقات مقدماتی ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی فرنگی و دیدارهای شانس مجدد اوزان ۴۲، ۴۶، ۶۹، ۷۶ و ۸۵،
۱۹ تا ۱۹: ۳۰ نیمه نهایی اوزان ۵۰، ۵۴، ۵۸، ۶۳ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۹: ۳۰ تا ۲۱: ۳۰ فینال و رده بندی اوزان ۴۲، ۴۶، ۶۹، ۷۶ و ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی

چهارشنبه ۱۵ شهریورماه:
ساعت ۱۱ تا ۱۱: ۱۵ وزن کشی نفرات راه یافته به فینال، شانس مجدد و رده بندی ۴۲، ۴۶، ۶۹، ۷۶ و ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۲ تا ۱۴: ۳۰ دیدارهای شانس مجدد اوزان ۴۲، ۴۶، ۶۹، ۷۶ و ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی
۱۹: ۳۰ تا ۲۱: ۳۰ فینال اوزان ۴۲، ۴۶، ۶۹، ۷۶ و ۸۵ کیلوگرم کشتی فرنگی

جمعه ۱۷ شهریورماه:
ساعت ۱۰: ۳۰ تا ۱۱ وزن‌کشی اوزان ۴۲، ۵۰، ۵۸، ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۲ تا ۱۵: ۳۰ مسابقات مقدماتی و ۱۹ تا ۱۹: ۳۰ نیمه نهایی اوزان ۴۲، ۵۰، ۵۸، ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم کشتی آزاد

شنبه ۱۸ شهریورماه:
ساعت ۱۰: ۳۰ تا ۱۱ وزن کشی اوزان ۴۶، ۵۴، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۱ تا ۱۱: ۱۵ وزن کشی نفرات راه یافته به فینال، شانس مجدد و رده بندی ۴۲، ۵۰، ۵۸، ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۲ تا ۱۵: ۳۰ مسابقات مقدماتی ۴۶، ۵۴، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد و دیدارهای شانس مجدد اوزان ۴۲، ۵۰، ۵۸، ۶۹ و ۸۵
ساعت ۱۹ تا ۱۹: ۳۰ نیمه نهایی اوزان ۴۶، ۵۴، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد
۱۹: ۳۰ تا ۲۱: ۳۰ فینال اوزان ۴۲، ۵۰، ۵۸، ۶۹ و ۸۵ کیلوگرم کشتی آزاد

یکشنبه ۱۹ شهریورماه:
ساعت ۱۰: ۳۰ تا ۱۰: ۴۵ وزن کشی نفرات راه یافته به فینال، شانس مجدد و رده بندی ۴۶، ۵۴، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۷ تا ۱۷: ۳۰ دیدارهای شانس مجدد اوزان ۴۶، ۵۴، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت ۱۷: ۳۰ تا ۱۹: ۳۰ دیدارهای فینال و رده بندی اوزان ۴۶، ۵۴، ۶۳، ۷۶ و ۱۰۰ کیلوگرم کشتی آزاد