شناسهٔ خبر: 21334304
نسخه قابل چاپ منبع: خبرگزاری دانشجو

اجرای سیستم رنکینگ کشتی از ابتدای سال ۲۰۱۸ تصویب شد

موضوع اجرای سیستم رنکینگ در کشتی از ابتدای سال ۲۰۱۸ به تصویب هیئت رئیسه اتحادیه جهانی رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری دانشجو، با توجه به پذیرش پیشنهادات اولیه فدراسیون ایران در کمیسیون فنی در خصوص مبنا قرار گرفتن امتیاز کشور‌ها در رتبه بندی رنکینگ سیستم در سیدبندی مسابقات جهانی و المپیک، تعیین پاداش نقدی برای تورنمنت‌های بین المللی برگزیده از سوی اتحادیه جهانی برای رنکینگ سیستم و الزام به فراهم نمودن امکان پخش مستقیم تورنمت‌های بین‌المللی که در پیشنهادات اعلامی کمیسیون فنی در دستور جلسه هیئت رییسه اتحادیه جهانی قرار داشت، هیئت رئیسه اتحادیه جهانی ضمن موافقت با آغاز رنکینگ سیستم در ابتدای سال ۲۰۱۸، به دلیل محدودیت زمان جلسه، مجدداً موضوعات مذکور و تعیین تورنمنت‌های بین المللی کشتی آزاد و فرنکی در رنکینگ سیستم را به کمیسیون فنی اتحادیه ارجاع داد.

موضوع مهم دیگری که به عنوان پیشنهاد فدراسیون ایران در جلسه کمیسیون فنی در اتحادیه جهانی مورد بحث قرار خواهد گرفت، اختصاص سهمیه‌ای برای کشور‌ها بر مبنای رنکینگ سیستم برای کشتی گیران واجد شرایط برای حضور در المپیک در هر وزن می‌باشد.

فدراسیون کشتی ایران پیشنهاد کرد که علاوه بر مسابقات گزینشی المپیک، به منظور توجه به تورنمنت‌های بین المللی برتر در کشتی دنیا از طریق اجرای رنکینگ سیستم، سهمیه‌ای نیز برای کشور‌های برتر بر مبنای جدول رتبه بندی ذیربط در هر وزن در اوزان المپیکی، در نظر گرفته شود. قرار شد این موضوع نیز در دستور کار کمیسیون فنی اتحادیه قرار بگیرد.