کی‌روش: با این شرایط نمی‌توان در تیم ملی کار کرد/ به جام‌جهانی بروم رکورد تاریخی می‌زنم

[خبرگزاری دانشجو]

کی‌روش: با این شرایط نمی‌توان در تیم ملی کار کرد/ به جام‌جهانی بروم رکورد تاریخی می‌زنم

سرمربی تیم‌ملی کشورمان گفت: زمانی که به ایران آمده بودم به دنبال یک لژیونر ایرانی در اروپا بودم اما اکنون با گذشت ۶ سال ۱۴ بازیکن ایرانی در اروپا مشغول هستند.

فاز دوم برنامه هایمان از اواخر فروردین ماه آغاز می شود

[فدراسیون فوتبال]

فاز دوم برنامه هایمان از اواخر فروردین ماه آغاز می شود

چمنیان: بازی با تیم‌های اروپای و افریقایی موجب تجربه اندوزی نوجوانان می‌شود / سرمربی تیم ملی نوجوانان می گوید تا قبل از آغاز جام جهانی قصد داریم به بهترین ترکیب دست یابیم.

امیدوارم فدراسیون فوتبال جوابی بدهد تا هدفم را بشناسم/ پیشنهادهای زیادی دارم

[خبرگزاری دانشجو] کی‌روش:

امیدوارم فدراسیون فوتبال جوابی بدهد تا هدفم را بشناسم/ پیشنهادهای زیادی دارم

سرمربی تیم ملی ایران می‌گوید که تیم ملی ایران را در زمین به مساحت ۶۰ متر برگزار می‌کند و می‌خواهد برای هدفگذاری هر چه زودتر فدراسیون فوتبال به او جواب بدهد.

کی‌روش: تمرینات تیم ملی ایران در زمین ۶۰ متری برگزار می‌شود!/ امیدوارم فدراسیون جوابی بدهد تا هدفم را بشناسم

[فارس] پیشنهادها زیاد است چون تلفنم در اختیار باشگاه‌ها و تیم‌های ملی است

کی‌روش: تمرینات تیم ملی ایران در زمین ۶۰ متری برگزار می‌شود!/ امیدوارم فدراسیون جوابی بدهد تا هدفم را بشناسم

سرمربی تیم ملی ایران می‌گوید که تیم ملی ایران تمریناتش را در زمین به مساحت 60 متر برگزار می‌کند و می‌خواهد برای هدفگذاری هر چه زودتر فدراسیون فوتبال به او جواب بدهد.